Den blå berslagsten har fått det engelska namnet Swedish Blue!

Bergslagsten, en unik svensk smycksten! Sveriges opal som det också kallas. Stenen, kommer från Bergslagen och är en restprodukt från svensk järnframställning på 1700-1880-talet. Vår sten är speciell på grund av dess kvalitet, den är kompakt som bergkristall och har en hårdhet på över 6,5 på morhs skala. Vilket gör det perfekt för en smycksten.

 

Färgspelet i stenen är helt fantastiskt, det går från ljusblått till mörkare petroleumblått. Stenen är också speciell eftersom de ljusare färgerna gör den ogenomskinlig medan de mörkare färgerna gör stenen transparent - genomskinlig. Vi slipar varje sten för hand, inte bara för att säkerställa bästa kvalitet, utan också för å få fram de unika fina bilderna vi får i stenarna. För oss är det precis som att måla en tavla, istället för att lägga till färger tar vi bort bitar av stenen tills vi har en fin och unik bild.

Historien om hur slaggstenar blev till:

Stenen bildas, då ungen har tillräckligt hög temperatur för att förglasa malmen. I äldre slagg syns ibland enstaka spår av förglasning, och även i moderna slagger förekommer ofta mindre ofullständiga förglasade partier. Bergslagstenen är slaggen som bildas vid

 metallsmältning. Slaggen flyter överst på smältan och tappas ut ur masugnen före metallen. Slaggen finns i alla möjliga färger och strukturer. Det som utmärker Bergslaggsten är just den blå färgen och konsistensen.

 

Färgen kan skifta frän ljusblå över klarblå och mörkblå via grön till svart. Utseendet beror bland annat på vad den innehåller för mineraler. Strukturen är glasliknande och spröd. De blågröna nyanserna kommer sig av inslag av koppar i materialet, som annars mest består av kiseldioxid. Strukturen är glaslik och när den slipas får den en glans.

 

Vår svenska Bergslaggsten är faktisk rätt unik. Vi har och hade järnmalm av väldigt god kvalité och därför är slaggstenen av väldig god kvalité. Slipad som ädelsten blir den mycket vacker och den uppmärksammas ofta utomlands, där sådan här sten inte finns.